Home

Sorry mensen, de provider "starthosting" heeft door de verhuizing bijna alle foto's "kwijtgemaakt", links verandert en lettertypen onmogelijk gemaakt.  groot klein / irritante kleuren...  etc etc...      ( geen aanrader dus!!)  

Het is hier momentaan een complete chaos, veel ontbrekende foto's, dode links etc etc....

en wie moet dat weer opknappen...?

inderdaad!!